La EUIPO llança un “portal de transparència” amb la finalitat de facilitar l’accés dels usuaris a tot un seguit de documents organitzatius, econòmics, etc, relacionats amb el funcionament de la EUIPO.

És possible accedir al portal en qüestió a través del següent link.