En el Butlletí Oficial de l’Estat de dissabte de 16 de juny de 2018, s’ha publicat la Resolució de 29 de maig de 2018, de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, per la qual es modifica l’Ordre IET / 1186/2015 relativa a els preus públics de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.