20 novembre, 2017

PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE REGISTRE DE MARCA davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques via telemàtica o presencialment. EXAMEN DE FORMA-. Rebuda la sol·licitud, l’oficina de marques examinarà si aquesta compleix amb tots els requisits formals de presentació. En el cas que existeixi algun defecte en la documentació presentada, s’informarà al sol·licitant perquè els […]

Seguir llegint