INFORMACIÓ LEGAL

Els continguts de la pàgina “https://www.marques-ferrer.com” són propietat exclusiva de MARQUÉS & FERRER CONSULTING INDUSTRIAL, S.L., domiciliada a Marqués de Campo Sagrado 8, àtic 2 – 08015 Barcelona, CIF B-64846116 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al llibre 307, tom 7.952, foli 1, full 6.262, secció 3, la que ostenta els drets d’autor corresponents, així com els de la seva explotació.

MARQUÉS & FERRER CONSULTING INDUSTRIAL, S.L. és titular dels drets sobre el contingut, disseny i codi font d’aquesta pàgina web i, especialment, sobre les fotografies, imatges, textos, marques, noms comercials i dades que s’inclouen. S’adverteix a l’usuari que tals drets estan protegits per la legislació vigent en la matèria.

La informació continguda en aquesta pàgina web haurà de ser considerada per l’usuari com a general, informativa i orientadora, tant en relació amb la seva finalitat com als seus efectes. Així mateix, es tracta d’informació descriptiva sobre el despatx i els seus membres, així com sobre els serveis que es presten.

En cap cas, aquesta pàgina web haurà de considerar-se com un canal de contractació. Si vostè estigués interessat a contractar els serveis de MARQUÉS & FERRER, així com a rebre més informació serà necessari que contacti amb el despatx a fi de que pugui atendre-li la persona més idònia per atendre a les seves necessitats i, si escau, pugui establir-se la corresponent proposta de serveis, per les vies formals previstes per MARQUÉS & FERRER.

MARQUÉS & FERRER CONSULTING INDUSTRIAL, S.L. rebutja qualsevol responsabilitat per l’ús que pugui fer l’usuari dels continguts existents a la pàgina web. Així mateix es reserva el dret a actualitzar-los, quan ho estimi convenient, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.

MARQUÉS & FERRER CONSULTING INDUSTRIAL, S.L. no es fa responsable dels continguts d’altres pàgines ni de les expectatives de l’usuari sobre el resultat obtingut en aquesta pàgina ni dels continguts d’aquelles a les quals pugui accedir des d’enllaços o hipervincles existents en aquesta pàgina web. Per tot això, la informació facilitada, no comporta cap garantia, explícita ni implícita, sobre el resultat ni objectiu perseguit durant la navegació de l’usuari, ni desitjat per l’usuari.

PRIVACITAT

En compliment amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que l’emplenament de qualsevol formulari existent a la pàgina “www.marques-ferrer.com” o la remissió d’un correu electrònic, així com prémer el “clic” de “acceptar” o “enviar” respectivament, implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat, així com l’autorització a MARQUÉS & FERRER al tractament informàtic de les dades personals que ens faciliti.

Les dades de l’usuari s’emmagatzemaran en un fitxer automatitzat propietat d’MARQUÉS & FERRER i seran utilitzades per a la gestió de les seves observacions i/o sol•licituds, per donar-los resposta, si escau, així com per mantenir-li informat dels serveis i novetats jurídiques que s’estimi que puguin ser del seu interès i que es posin a la disposició dels nostres clients, usuaris de la pàgina i/o del públic en general, per mitjans tradicionals o per correu electrònic o mitjà de comunicació electrònica equivalent.

MARQUÉS & FERRER es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada i a utilitzar-la únicament per a les finalitats indicades, així com manifesta complir amb la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades Personals.

MARQUÉS & FERRER presumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes. Correspon a l’usuari l’actualització de les seves pròpies dades, no sent responsable MARQUÉS & FERRER de la seva exactitud si l’usuari no comunica, prèviament qualsevol canvi dels mateixos (per exemple canvi d’adreça de correu electrònic).

L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació, així com revocar el consentiment prestat en virtut de la present autorització dirigint l’oportuna sol•licitud a l’adreça d’aquest despatx professional.