SERVEI JURÍDIC

Els nostres serveis:

 • Redacció i revisió de contractes i acords sobre actius d’IP.
 • Tramitació de transferències i llicències.
 • Requeriments per infracció de drets de Propietat Industrial.
 • Tramitació de procediments judicials de caducitat i nul·litat.
 • Accions judicials per infracció de drets IP.
 • Negociacions i mediació en procediments de resolució de conflictes.
 • Assessorament i serveis legals especialitzats en litigis i procediments judicials.
 • Dictàmens legals.
 • Serveis legals contra la pirateria i la falsificació.
 • Serveis de vigilància duanera.
 • Taxació de béns intangibles.
 • Informes pericials.
 • Intervencions policials i confiscacions de mercaderies.

ELS NOSTRES SERVEIS

Els nostres serveis cobreixen totes les necessitats d’un emprenedor, autònom, petita o mitjana empresa, abans, durant i després de formalitzar la seva idea de negoci.