CREACIONS DE FORMA

Presentació i tramitació de sol·licituds de:

 • DISSENYS INDUSTRIALS ESPANYOLS
 • DIBUIXOS I MODELS COMUNITARIS
 • DIBUIXOS I MODELS INDUSTRIALS INTERNACIONALS
 • DISSENYS INDUSTRIALS EN OFICINES NACIONALS ESTRANGERES

Altres serveis:

 • Informes sobre riscos d’infracció.
 • Informes d’actius IP per titulars.
 • Informes d’estat legal.
 • Vigilància de dissenys.
 • Inscripció de cessions i llicències de dissenys industrials.
 • Gestió de procediments d’oposició i recursos.
 • Gestió de procediments administratius de renovació, rehabilitació, caducitat i nul·litat.
 • Gestió de carteres de dissenys industrials.

INVENCIONS

Presentació i tramitació de sol·licituds de:

 • PATENTS I MODELS D’UTILITAT NACIONALS
 • PATENTS EUROPEES
 • VALIDACIÓ DE PATENTS EUROPEES
 • PATENTS INTERNACIONALS (*PCT)
 • PALESES I MODELS D’UTILITAT A l’ESTRANGER

Altres serveis:

 • Cerca i informes d’antecedents.
 • Informes sobre patentabilitat i riscos d’infracció.
 • Informes d’actius IP per titulars.
 • Informes sobre estat legal i famílies de patents.
 • Redacció de patents.
 • Traduccions tècniques.
 • Inscripció de transferències i llicències de patents i models d’utilitat.
 • Vigilància tecnològica.
 • Preparació i presentació d’oposicions, accions de nul·litat i recursos.
 • Gestió d’anualitats i rehabilitació d’expedients.
 • Gestió administrativa de documents com a legalitzacions, certificacions, etc.
 • Gestió de carteres de patents i models d’utilitat.

ELS NOSTRES SERVEIS

Els nostres serveis cobreixen totes les necessitats d’un emprenedor, autònom, petita o mitjana empresa, abans, durant i després de formalitzar la seva idea de negoci.