30 novembre, 2023 Juan Fernando Marqués

MARCA INTERNACIONAL

La Marca Internacional és un sistema que proporciona protecció simultània en diversos països, regit per l’Acord i/o el Protocol de Madrid sobre Marques Internacionals. La sol·licitud segueix un procés similar al nacional en cada país seleccionat i pot ser aprovada o denegada de manera independent.

Un requisit és tenir una sol·licitud o registre de marca concedit (per als països vinculats per l’Acord) o una sol·licitud concedida posteriorment (per als països del Protocol).

A Marques & Ferrer t’acompanyem i assessorem en tot el procés de registre, perquè tu només t’hagis de preocupar per assegurar l’èxit continu de la teva empresa. Comencem?