26 gener, 2018 Juan Fernando Marqués

Reducció en les Taxes de designacions per a Espanya de dissenys Internacionals

La Directora General de la OEPM ha comunicat a la OMPI que Espanya desitja retirar la declaració formulada en virtut de la Regla 12.1)c)i) del Reglament Comú de l’Acta de 1999 i de l’Acta de 1960 de l’Arranjament de l’Haia relativa al nivell de taxes de designació aplicables a sol·licituds de dissenys internacionals.

En la pràctica, això suposa que, a partir del 26 de gener, la taxa aplicable es reduirà notablement del nivell 3 al nivell 1, alineant la taxa de designació amb la taxa de sol·licitud nacional. D’aquesta forma, la taxa de designació per a una sol·licitud que contingui 10 dissenys passarà de 540 a 60 francs suïssos.

Això redundarà a fer més atractiu el Sistema de l’Haya de Registro de Dissenys Internacionals a tots els seus usuaris.

Font de la noticia