21 juny, 2018 Juan Fernando Marqués

Resolució preus públics

En el Butlletí Oficial de l’Estat de dissabte de 16 de juny de 2018, s’ha publicat la Resolució de 29 de maig de 2018, de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, per la qual es modifica l’Ordre IET / 1186/2015 relativa a els preus públics de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.