7 febrer, 2024 Juan Fernando Marqués

Convocatòria 2024 d’ajudes a PYMES i AUTÒNOMS – EUIPO SME FUND

L’Idees Powered for Business SME Fund és un programa de l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) que té com a objectiu ajudar les petites i mitjanes empreses (Pimes) europees a protegir i gestionar els seus drets de propietat intel·lectual (PI). Aquest programa s’emmarca dins de la iniciativa Idees Powered for Business, que busca conscienciar a les Pimes sobre la importància de la PI en l’entorn empresarial.

El SME Fund proporciona suport financer a les Pimes que necessiten ajuda per a protegir i gestionar els seus drets de PI. En concret, el programa ofereix subvencions de fins a 1.000 euros per a cobrir els costos dels serveis de PI, com la sol·licitud de marques, dibuixos i models a la UE (a escala nacional, regional i de la UE) o marca, dibuixos i models internacionals anés de la UE, sempre que siguin administrades per l’Organització Mundial de la Propietat Industrial (OMPI).

Les Pimes que desitgin sol·licitar una subvenció del SME Fund han de complir amb uns certs requisits, com estar registrades en un Estat membre de la UE, tenir menys de 250 empleats i un volum de negocis anual inferior a 50 milions d’euros, i demostrar que la protecció i gestió de la PI és essencial per al seu negoci.

Una de les característiques destacables del SME Fund és el seu enfocament en l’assistència financera a les Pimes, la qual cosa els permet accedir a serveis de PI a un cost reduït. A més, el programa s’enfoca a fomentar la innovació i el creixement empresarial a Europa, mitjançant la protecció de la PI i el foment de la competència lleial en el mercat.

Us assenyalem les característiques principals d’aquest programa en cinc punts:

I. Activitats subvencionables

1. Protecció de marques, dibuixos i models a la UE (a escala nacional, regional i de la UE).

Els drets de PI subvencionables són les marques i els dibuixos i models presentats directament en la EUIPO i en les OPI dels Estats membres.

Es podrà obtenir un reemborsament del 75% de les taxes de marques, dibuixos i models a la UE (incloses les taxes de sol·licitud, classe, examen, registre, publicació i ajornament de la publicació).

2. Protecció de marques, dibuixos i models fora de la UE

Els drets de marca, dibuixos i models internacionals anés de la UE, sempre que siguin administrades per l’Organització Mundial de la Propietat Industrial (OMPI).

Es podrà obtenir un reemborsament de fins al 50% de les taxes bàsiques per a la sol·licitud de marques, dibuixos o models i les taxes de designació. Queden excloses les taxes de designació originàries de països de la UE, així com les taxes de tramitació cobrades per l’oficina d’origen.

II. Import de la subvenció

El Fons per a Pimes és un programa de reemborsament que emet bons que poden utilitzar-se per a cobrir parcialment les taxes corresponents a les activitats subvencionables.

Es podrà obtenir el bo per un import màxim de 1.000 euros per beneficiari.

III. Beneficiaris

Petites i mitjanes empreses (PIMES) dels 27 estats membres de la UE. També poden ser beneficiaris els empresaris individuals donats d’alta com a autònoms.

IV. Termini de presentació

El termini de presentació de la convocatòria finalitza el 6 de desembre de 2024. Les sol·licituds presentades s’avaluaran setmanalment i es notificaran els resultats als 10 dies laborals comptats des del divendres de la setmana en la qual s’ha realitzat la sol·licitud.

V. Període de validesa Bo

El bo rebut ha de ser activat en un termini de dos mesos des de la seva concessió, prorrogables per dos mesos més.
Després de l’activació s’estableix un termini improrrogable de sis mesos per a la seva aplicació en algun tràmit dels descrits en l’apartat I.

Marquès & Ferrer pot gestionar la sol·licitud d’ajudes en nom dels nostres clients, així com l’activació i aplicació del bo en totes les sol·licituds de marca, dissenys i models que realitzi.

En cas d’estar interessat, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres per ampliar informació al nostre formulari o al correu electrònic info@marques-ferrer.com

(c) Imatge EUIPO
, , , , , , , ,