17 gener, 2024 Juan Fernando Marqués

Què és l’IET?

job search concept, inscription and magnifier in hand on a yellow background

L’IET, o Informe sobre l’Estat de la Tècnica, és un informe emès per l’Oficina espanyola de patents (OEPM), en el context de la sol·licitud d’una patent, en el qual recull tota la informació tècnica de qualsevol tipus que pogués ser rellevant per a la invenció reivindicada, és a dir, patents, articles, vídeos, etcètera.

Aquest informe té com a objectiu determinar si la invenció és nova, és a dir, si no ha estat divulgada amb anterioritat. També s’avalua si la invenció és inventiva, és a dir, si presenta un caràcter tècnic no evident per a un expert en la matèria.

L’IET s’acompanya d’una opinió escrita de l’examinador encarregat de realitzar la recerca sobre la patentabilitat de la invenció. Aquesta opinió és preliminar i no vinculant, però pot ser de gran utilitat per al sol·licitant, ja que li ofereix l’oportunitat de realitzar modificacions a la sol·licitud.

Tens preguntes? Contacta’ns i t’ajudem a resoldre-les!