27 novembre, 2023 Juan Fernando Marqués

Per què protegir un disseny?

Disseny industrial va més enllà de l’estètica, donant forma a productes que impacten la nostra vida diària. Protegir-lo no és només defensar la creativitat, sinó també fomentar la innovació. La protecció del disseny industrial preserva l’originalitat, impedeix imitacions i estimula la inversió en noves idees. En un món impulsat per la innovació, protegir el disseny industrial és essencial per assegurar un futur creatiu. 🚀🎨 #DissenyProtegit #InnovacióPreservada