27 març, 2018 Juan Fernando Marqués

REGISTRE DE MARQUES A AMAZON

El gegant d’Amazon va engegar a principi de 2017 un programa antipiratería amb l’objectiu d’eliminar falsificacions en la seva plataforma.

Aquest programa es basa en la creació d’un registre de marques propi en el qual els venedors, poden inscriure les seves marques, obtenint accés a una sèrie d’eines que permeten localitzar i combatre còpies dels seus productes dins de la seva plataforma.

Requisits

Per inscriure la marca en el registre de Amazon és requisit indispensable que aquesta es trobi registrada en una oficina de marques nacional, sent les actualment competents per a aquest programa les d’Estats Units, Canadà, Mèxic, Índia, Japó, França, Alemanya, Itàlia, Espanya, el Regne Unit i la Unió Europea. El venedor, haurà d’aportar proves que recolzin la inscripció del seu signe com a marca registrada en una d’aquestes oficines.

Avantatges

Protecció contra el frau: en inscriure una marca en el registre de Amazon, s’emeten avisos quan un tercer intenta fer ús no autoritzat del signe,en la plataforma.

Alhora, en el cas que el propietari de la marca inscrita tingui sospites que algú està usant la seva marca, Amazon investigarà qualsevol infracció.

Increment del control del venedor sobre els seus productes: en inscriure la marca al programa, l’usuari té la possibilitat ressaltar els seus productes en les cerques, així com descriure’ls segons les seves preferències (ajustant la selecció d’imatges, títols i descripcions).

Requeriments

És necessari aportar documentació demostrativa de la propietat de la marca a inscriure.

També han de ser aportades imatges dels productes originals, així com del seu empaquetat o envasat quan en aquests apareix la marca de manera permanent.

Finalment, una llista de països on es fabriquen i distribueixen els productes amb aquesta marca.

Mé informació en aquest enllaç.