Convocatòria 2024 d’ajudes a PYMES i AUTÒNOMS – EUIPO SME FUND

L’Idees Powered for Business SME Fund és un programa de l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) que té com a objectiu ajudar les petites i mitjanes empreses (Pimes) europees a protegir i gestionar els seus drets de propietat intel·lectual (PI). Aquest programa s’emmarca dins de la iniciativa Idees Powered for Business, que busca conscienciar a les Pimes sobre la importància de la PI en l’entorn empresarial.

El SME Fund proporciona suport financer a les Pimes que necessiten ajuda per a protegir i gestionar els seus drets de PI. En concret, el programa ofereix subvencions de fins a 1.000 euros per a cobrir els costos dels serveis de PI, com la sol·licitud de marques, dibuixos i models a la UE (a escala nacional, regional i de la UE) o marca, dibuixos i models internacionals anés de la UE, sempre que siguin administrades per l’Organització Mundial de la Propietat Industrial (OMPI).

Les Pimes que desitgin sol·licitar una subvenció del SME Fund han de complir amb uns certs requisits, com estar registrades en un Estat membre de la UE, tenir menys de 250 empleats i un volum de negocis anual inferior a 50 milions d’euros, i demostrar que la protecció i gestió de la PI és essencial per al seu negoci.

Una de les característiques destacables del SME Fund és el seu enfocament en l’assistència financera a les Pimes, la qual cosa els permet accedir a serveis de PI a un cost reduït. A més, el programa s’enfoca a fomentar la innovació i el creixement empresarial a Europa, mitjançant la protecció de la PI i el foment de la competència lleial en el mercat.

Us assenyalem les característiques principals d’aquest programa en cinc punts:

I. Activitats subvencionables

1. Protecció de marques, dibuixos i models a la UE (a escala nacional, regional i de la UE).

Els drets de PI subvencionables són les marques i els dibuixos i models presentats directament en la EUIPO i en les OPI dels Estats membres.

Es podrà obtenir un reemborsament del 75% de les taxes de marques, dibuixos i models a la UE (incloses les taxes de sol·licitud, classe, examen, registre, publicació i ajornament de la publicació).

2. Protecció de marques, dibuixos i models fora de la UE

Els drets de marca, dibuixos i models internacionals anés de la UE, sempre que siguin administrades per l’Organització Mundial de la Propietat Industrial (OMPI).

Es podrà obtenir un reemborsament de fins al 50% de les taxes bàsiques per a la sol·licitud de marques, dibuixos o models i les taxes de designació. Queden excloses les taxes de designació originàries de països de la UE, així com les taxes de tramitació cobrades per l’oficina d’origen.

II. Import de la subvenció

El Fons per a Pimes és un programa de reemborsament que emet bons que poden utilitzar-se per a cobrir parcialment les taxes corresponents a les activitats subvencionables.

Es podrà obtenir el bo per un import màxim de 1.000 euros per beneficiari.

III. Beneficiaris

Petites i mitjanes empreses (PIMES) dels 27 estats membres de la UE. També poden ser beneficiaris els empresaris individuals donats d’alta com a autònoms.

IV. Termini de presentació

El termini de presentació de la convocatòria finalitza el 6 de desembre de 2024. Les sol·licituds presentades s’avaluaran setmanalment i es notificaran els resultats als 10 dies laborals comptats des del divendres de la setmana en la qual s’ha realitzat la sol·licitud.

V. Període de validesa Bo

El bo rebut ha de ser activat en un termini de dos mesos des de la seva concessió, prorrogables per dos mesos més.
Després de l’activació s’estableix un termini improrrogable de sis mesos per a la seva aplicació en algun tràmit dels descrits en l’apartat I.

Marquès & Ferrer pot gestionar la sol·licitud d’ajudes en nom dels nostres clients, així com l’activació i aplicació del bo en totes les sol·licituds de marca, dissenys i models que realitzi.

En cas d’estar interessat, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres per ampliar informació al nostre formulari o al correu electrònic info@marques-ferrer.com

(c) Imatge EUIPO
job search concept, inscription and magnifier in hand on a yellow background
job search concept, inscription and magnifier in hand on a yellow background

Què és l’IET?

L’IET, o Informe sobre l’Estat de la Tècnica, és un informe emès per l’Oficina espanyola de patents (OEPM), en el context de la sol·licitud d’una patent, en el qual recull tota la informació tècnica de qualsevol tipus que pogués ser rellevant per a la invenció reivindicada, és a dir, patents, articles, vídeos, etcètera.

Aquest informe té com a objectiu determinar si la invenció és nova, és a dir, si no ha estat divulgada amb anterioritat. També s’avalua si la invenció és inventiva, és a dir, si presenta un caràcter tècnic no evident per a un expert en la matèria.

L’IET s’acompanya d’una opinió escrita de l’examinador encarregat de realitzar la recerca sobre la patentabilitat de la invenció. Aquesta opinió és preliminar i no vinculant, però pot ser de gran utilitat per al sol·licitant, ja que li ofereix l’oportunitat de realitzar modificacions a la sol·licitud.

Tens preguntes? Contacta’ns i t’ajudem a resoldre-les!

Magnifier focuses on the word patent. Concept of patenting or copyright protection
Magnifier focuses on the word patent. Concept of patenting or copyright protection

PATENT INTERNACIONAL (PCT)

El Sistema PCT (Tractat de Cooperació en Matèria de Patents) possibilita la protecció d’una invenció als Estats membres mitjançant una única sol·licitud internacional.

No es tracta d’un sistema de concessió de patents, sinó que és un sistema pel qual es unifica el tràmit previ a la concessió en la fase nacional.

La presentació pot ser a través de l’OMPI o l’Administració de l’estat contractant triada.

Després de la fase internacional, el sol·licitant ha de sol·licitar la patent a cada país desitjat, on l’expedient seguirà el tràmit segons les lleis nacionals.

Marques & Ferrer t’acompanyem i assessorem en tot el procés de registre, perquè tu només t’hagis de preocupar per assegurar l’èxit continu de la teva empresa. Comencem?

MARCA INTERNACIONAL

La Marca Internacional és un sistema que proporciona protecció simultània en diversos països, regit per l’Acord i/o el Protocol de Madrid sobre Marques Internacionals. La sol·licitud segueix un procés similar al nacional en cada país seleccionat i pot ser aprovada o denegada de manera independent.

Un requisit és tenir una sol·licitud o registre de marca concedit (per als països vinculats per l’Acord) o una sol·licitud concedida posteriorment (per als països del Protocol).

A Marques & Ferrer t’acompanyem i assessorem en tot el procés de registre, perquè tu només t’hagis de preocupar per assegurar l’èxit continu de la teva empresa. Comencem?

AMAZON S’UNEIX AL IPEP

Amazon s’uneix al Portal d’Execució de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (IPEP). Aquesta plataforma centralitzada reuneix titulars de drets, autoritats duaneres i de vigilància del mercat per lluitar contra la falsificació.

L’IPEP facilita la identificació de productes falsos, amb més de 1.400 marques i 81 agències d’execució que ja hi participen. La incorporació d’Amazon reforçarà aquest esforç col·laboratiu.

Amb l’augment del comerç electrònic, la EUIPO ha obert l’IPEP als mercats en línia, desenvolupant funcions per donar suport a la cooperació entre ells i els titulars de drets. Aquest és només el principi, ja que treballaran en noves funcions per compartir informació amb les autoritats de la Unió Europea.

L’IPEP no substituirà els canals d’avís i retirada existents, però beneficiarà tots els mercats en línia que busquen protegir els seus usuaris contra productes falsificats. Com a titular de drets, Amazon també utilitzarà aquestes funcions per recolzar els seus propis drets de propietat intel·lectual.

Font: https://www.euipo.europa.eu/en/news/amazon-joins-the-euipo-ip-enforcement-portal

Per què protegir un disseny?

Disseny industrial va més enllà de l’estètica, donant forma a productes que impacten la nostra vida diària. Protegir-lo no és només defensar la creativitat, sinó també fomentar la innovació. La protecció del disseny industrial preserva l’originalitat, impedeix imitacions i estimula la inversió en noves idees. En un món impulsat per la innovació, protegir el disseny industrial és essencial per assegurar un futur creatiu. 🚀🎨 #DissenyProtegit #InnovacióPreservada

Nova edició de la classificació de Niça

A partir del 01/01/2024, entra embranzida la 12a versió de la Classificació de Niça que compta canvis significatius respecte a l’anterior.

L’Oficina Internacional de l’OMPI aplicarà la versió 2024 de la Classificació de Niça a partir de l’1 de gener del 2024 per a totes les sol·licituds de registre internacional rebudes per l’Oficina d’origen en aquesta data o posterior. A més, s’aplicarà a les sol·licituds rebudes per l’Oficina Internacional de l’OMPI després del termini de dos mesos establert a l’article 3.4 del Protocol concernent a l’Arranjament de Madrid relatiu al Registre Internacional de Marques.

En línia amb la recomanació del Comitè d’Experts de la Unió de Niça a la seva trentena tercera sessió de maig de 2023, l’Oficina Internacional de l’OMPI identificarà els registres internacionals classificats segons la versió 2024 de la Classificació de Niça amb l’abreviatura “NCL( 12-2024)” en les notificacions a les parts contractants designades, en els certificats de registre i en les publicacions. Aquest canvi assegura una transició fluida i la correcta aplicació de la nova edició.

Més informació, a l’enllaç: www.wipo.int/classifications/nice/es/

LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL A L’ERA DIGITAL: DESAFIAMENTS I OPORTUNITATS

A l’era contemporània dominada per l’avenç digital, la salvaguarda de la propietat intel·lectual ha adquirit una rellevància sense precedents. La interacció constant en plataformes digitals, l’auge del comerç electrònic i la proliferació de continguts en línia comporten una necessitat imperant de comprendre i protegir de manera adequada els nostres drets intel·lectuals. En aquest context, és essencial abordar i entendre els desafiaments inherents a la propietat intel·lectual a l’àmbit digital.

Reconeixement i Marca al Món Digital

Al vast domini de la web, destacar ha adquirit un matís de complexitat innegable. Les marques es troben immerses en una competència intensa dins aquest entorn digital saturat. En aquest sentit, per a les empreses, l’enfortiment de la identitat digital es converteix en un imperatiu crucial per preservar la confiança dels seus clients.

Comerç Electrònic i Protecció de Marca

Amb l’auge del comerç electrònic, les imitacions i falsificacions esdevenen més prevalents. És vital que les empreses registrin i protegeixin la seva marca, garantint als clients una compra segura i fiable.

Xarxes Socials i Reputació de Marca

Les xarxes socials, amb gegants com Instagram i Facebook al capdavant, són essencials per a la percepció d’una marca. En aquest context, les empreses han d’estar atentes i actuar amb rapidesa per cuidar i protegir la imatge i la reputació.

Digitalització i Protecció de Continguts

L’era digital ha facilitat l’accés i la difusió de continguts. Però també ha augmentat el risc de còpies i distribucions il·legals. És essencial que empreses i creadors mantinguin una vigilància constant per defensar els drets d’autor en el dinàmic entorn digital.

Legislació i tecnologies Emergents

Amb la irrupció de tecnologies com blockchain o realitat virtual, es presenta el repte d’adaptar i ajustar els marcs legals per protegir i regular la propietat intel·lectual en aquestes àrees innovadores.

En conclusió, en aquest escenari digital en constant evolució que planteja reptes i possibilitats intricats a l’àmbit de la propietat intel·lectual, es destaca la imperant necessitat de comptar amb un suport especialitzat per salvaguardar i enfortir els actius intel·lectuals.

El teu negoci té una identitat única, dóna-li el valor que mereix! Registrar la teva marca no sols et distingeix dels altres, sinó que també construeix confiança amb els teus clients.

A Marques & Ferrer t’acompanyem i assessorem en tot el procés de registre, perquè tu només t’hagis de preocupar per assegurar l’èxit continu de la teva empresa. Comencem?